چهل سال پیش در چنین روزی: 21 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 21 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۱ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۱ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۱ تیر ۱۳۵۸

Aenean in consectetur Praesent Aliquam commodo