چهل سال پیش در چنین روزی: ۲2 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲2 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۲ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۲ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۲ مرداد ۱۳۵۸ تشکیل جلسه بررسی حوادث دو روز گذشته تهران با حضور نخست وزیر و آیت الله طالقانی آقای مهندس مهدی بازرگان و آیت الله طالقانی امشب در منزل احمد صدر حاج سیدجوادی، وزیر دادگستری، جلسه ای داشتند….

ipsum justo risus. Praesent sit odio id ante. sed venenatis id,