چهل سال پیش در چنین روزی: ۲9 تیر ۱۳۵۸

محاصره پاسگاه مرزی سرو به وسیله نیروهای حزب دمکرات در ارومیه آقای حقگو استاندار آذربایجان غربی امروز گفت هنوز پاسگاه مرزی سرو از طرف افراد مسلح محلی در محاصره قرار دارد و مواد غذایی و بهداشتی به وسیله هلی کوپتر در اختیار افراد پاسگاه قرار می گیرد. وی گفت از سرنوشت ۱۳ نفری که در…

fringilla libero Aenean sed adipiscing quis, eget