پنجاه و هشت سال تبه‌کاری، خیانت و غارت

پهلوی

بخش اول :«تأملاتی پیرامون بنیاد پهلوی و فساد مالی رژیم شاه» عامل اصلی اعتراضات مردمی و بزرگان دینی چه در عصر قاجار و چه در حکومت رضاخان و پهلوی دوم، ساختار استبدادی و فساد مالی، به همراه اختناق و مفاسد اخلاقی بود. بحران‌های اقتصادی به وجود آمده در تاریخ گذشته ایران، ناشی از فساد طبقه…

پنجاه و هشت سال تبه‌کاری، خیانت و غارت

پهلوی

بخش دوم: «تأملاتی پیرامون بنیاد پهلوی و فساد مالی رژیم شاه» چرا و چگونه بنیاد پهلوی شکل گرفت؟ در شماره قبل گفته شد که بین سال‌های ۱۳۳۲ تا ابتدای سال ۱۳۳۷ شاه و دربار از هیچ فرصتی برای انباشت ثروت کوتاهی نکردند؛ در حقیقت شاه هم قدرتش را همانند پدرش بر روی سه ستون نیروهای…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱ مهر ۱۳۵۸

ut felis odio Aliquam massa venenatis dapibus eget ut efficitur.