چهل سال پیش در چنین روزی: 30 مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 10 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۰ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۰ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 7 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۷ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۷ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۷ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 5 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۵ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۵ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۵ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 4 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۴ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۴ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۴ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 3 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۳ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۳ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۳ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 8 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 8 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۸ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۸ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی  8 مرداد ۱۳۵۸ انتشار نشریه پیام شهید اولین شماره روزنامه پیام شهید به مدیریت شیخ محمد منتظری صبح امروز منتشر شد. این نشریه که خود را سخنگوی توده های میلیونی مسلمان ایران، مسلمانان جهان، مستضعفین جهان، ایران، فلسطین، لبنان،…

libero Phasellus Aenean adipiscing eget in amet, ut id, quis eleifend ipsum