آیا مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی امام بوده است؟ (۱۳۸۶/٧/۶)

در نشریه «شما» ارگان حزب مؤتلفه اسلامی دیدم که ادعا شده است که مؤسس این حزب امام بوده است، آیا این ادعا مقرون به صحت است؟!   همان‌ گونه که در هفته‌‌نامه «شما» شماره ۴۵۲ توضیح داده شده است، امام همه کسانی را که در چارچوب احکام اسلامی فعالیت‌های سیاسی داشتند، به اتحاد و انسجام…

ipsum commodo ut eget Donec nunc