مختصات اسلام امریکایی در منظومه فکری امام خمینی(ره)

اصطلاح اسلام امریکایی در مقابل اسلام ناب به کرات در ادبیات سیاسی امام خمینی(ره) مطرح شده و ایشان همواره به مردم و مسئولین هشدار می‌دهند تا در برابر این جریان خزنده و انحرافی ایستادگی کنند. هدف جریان اسلام امریکایی از نظر امام این است که با رخنه در بدنه نظام اسلامی و اندیشه‌های ناب الهی،…

neque. felis lectus felis vel, quis Aenean mattis Curabitur