چهل سال پیش در چنین روزی: ۱5 اسفند ۱۳۵۷

15 اسفند 1357

تصویر روزنامه کیهان ۱۵ اسفند ۱۳۵۷: دعوت برای تشکیل جبهه دمکراتیک ملی   تصویر روزنامه اطلاعات ۱۵ اسفند ۱۳۵۷

id, massa nec odio ut ipsum libero porta.