چهل سال پیش در چنین روزی: ۲7 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲7 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۷ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۷ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۷ تیر ۱۳۵۸ یادداشت اعتراض آیت الله ناصر مکارم شیرازی نسبت به اردوکشی های خیابانی مرتبط با پرونده محمدرضا سعادتی آیت الله ناصر مکارم شیرازی در یادداشتی در شماره امروز کیهان با اشاره به اردوکشی های خیابانی صورت گرفته…

ipsum velit, at diam id, massa sit