بازخوانی ادعاهای برتری جویانه و نژادپرستانه قوم یهود از منظر آیت الله شهید بهشتی

محدود هستند علمای اسلامی که از تاریخ پرفراز و نشیب و البته ناپسند یهود، برای شرح حال یهود و صهیونیسم در عصر حاضر به درستی بهره برداری کرده باشند. شهید مظلوم دکتر بهشتی با اطلاع دقیق و ستودنی که از سرگذشت یهود طی قرون و اعصار گذشته داشت، وضعیت فعلی آنها را ریشه در رفتار…

بازکاوی خصیصه های تحریف گرایانه قوم یهود از دیدگاه شهید مطهری

تاریخ قوم یهود مملو از تحریف ، جعل، تغییر مفاهیم و محتوای ادیان و رخدادهای تاریخی است . قدمت این گونه تحریفات به بیش از پیامبری حضرت موسی (ع) می رسد. یکی از متفکران معاصر ایران که اقدام به واکاوی خصیصه تحریف گرایانه قوم یهود نمود، آیت الله شهید مرتضی مطهری بود. شهید مطهری همانند…

صهیونیسم به مثابه بدفرجامی یک ایده نژادپرستی اعتقادی

یهودیت یک مفهوم اعتقادی مبتنی بر تعالیم مذهبی تورات است که یهودیت را تافته جدا بافته از اقوام جهان تلقی کرده و تفاوت اساسی و ماهوی بین یهودیت و دیگر ادیان الهی را مشخص می کند. مسیح آزاری و اصرار به قتل فجیعانه آن حضرت توسط یهودیان که صحنه قتل و شکنجه را به میدان…

Sed eleifend quis luctus elit. Praesent consequat. lectus Curabitur Praesent suscipit amet,