بازار آشفته متون درسی در رشته علوم سیاسی

نقد متون درسی دانشگاه ها از جمله اقدامات حیاتی است که حدود ده سال است به همت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دست اجراست. بررسی متون دانشگاهی بر اساس معیارهای علمی و آموزشی، ضرورتی است که حوزه علوم انسانی کشور به شدت از عدم…

luctus sit Aliquam Sed ultricies diam sem, massa vel, ut lectus