نهضت مشروطه، محمدعلی میرزا و بمباران مجلس

در پی پیروزی نهضت مشروطه و به سلطنت رسیدن محمد علی میرزا، از جریان های دامنه دار و نا هنجار، درگیری ها و کشمکش هایی بود که میان او و مشروطه خواهان پدید آمد که به بمباران مجلس و سرکوبی خونین مجلسیان کشیده شد و دومین توطئه پشت پرده بریتانیا را برای به بیراهه کشانیدن…

رساله‌ای ناشناخته در تبیین شیوه‌های نفوذ استعمار انگلستان در کشورهای اسلامی

رساله‌ای که فرا روی خوانندگان گرامی قرار دارد رساله کوچک و کم‌نظیر، بلکه بی‌نظیری از سید صدرالدین صدر در شیوه‌های نفوذ استعمار انگلیس در سرزمین‌های اسلامی است که در شهر نجف اشرف نوشته شده و در روزنامه فارسی‌زبان شمس که به مدیریت سید حسن شمس در اسلامبول منتشر می‌شد، به تاریخ ۶ صفر ۱۳۲۹ق (۱۶…

چشم‌اندازی به انقلاب مشروطه در ایالت استرآباد استان گلستان فعلی

گلستان

۱۴ مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت است که در سال ۱۲۸۵شمسی صورت گرفت. درست است که انقلاب مشروطه غالباً معطوف به تهران بود ولی ایالات زیادی بودند که نقش بارزی در این قیام ایفا کردند. یکی از این مناطق ایالت استرآباد یا استان گلستان فعلی بود. این ویژگی خود نشانگر چند شهری‌بودن انقلاب مشروطه است….

صد سالگی اعلامیه بالفور

اعلامیه-بالفور

با آن چهره خنثی، سست، سرد و در عین حال مرموز خود، برگ بسیار مهمی از دفتر تاریخ خاورمیانه را در دوم نوامبر ۱۹۱۷ با امضای یک نامه ۶۲۱ حرفی به روچیلد، ورق زد. این نامه که به اعلامیه، بیانیه، وعده و… معروف شد، برای یهودیان در فلسطین، داشتن یک وطن ملی را به رسمیت…

ut Praesent id consectetur at ipsum eleifend