روزهای حماسه و نور

یکی از عوامل شتابزای نهضت اسلامی ایران در اول آبان ۱۳۵۶ با شهادت سید مصطفی خمینی و برگزاری مجالس بزرگداشت در شهرهای مختلف کشور آغاز گردید. از این پس مبارزات مردمی رنگ و بوی دیگری یافت و با شدت و حدت بیشتری علیه رژیم پهلوی ادامه پیدا کرد. موضوع مهم دیگری که در گسترش مبارزات…

venenatis facilisis consectetur non et, venenatis, id efficitur.