جنبش‌های اسلامی؛ در کشاکش هویت و تجدد

بازخوانی ماهیت خیزش‌های جهان اسلام با نگاهی به کتاب رضوان‌السید دکتر رضوان‌السید در کتاب اسلام سیاسی معاصر در کشاکش هویت و تجدد، ضمن بررسی خاستگاه فکری- سیاسی جنبش‌های اسلامی معاصر، دو مسئله و چالش جدی «تجدد» و «هویت» را شناسه اصلی جریان‌های فکری- سیاسی اسلام در دوره معاصر می‌داند و در این راستا سه جریان…

بیداری اسلامی

بیداری اسلامی

تأملات تفصیلی نظری درباره تحولات اخیر خاورمیانه اسلامی پروژه «بیداری اسلامی» با تکیه بر مبادی، مبانی و منابع اسلامی، از بدو ورود غرب مدرن به سرزمین‌های اسلام کلید خورده و تاکنون امواج متعددی داشته است. پروژه مذکور در حیث سلبی خود معطوف به گذار از غرب و در حیث ایجابی‌اش معطوف به تحقق تمدن اسلامی…

nunc tristique velit, libero. elit. tempus et, id