غائله چهاردهم اسفند 1359

غائله چهاردهم اسفند 1359

شروع وا قعه بنی صدر در سخنرانی هفده شهریور ۱۳۵۹ در میدان شهدا، بایک عقب گرد ملی گرایانه، اولین برخورد غیرمکتبی را در یک جمع عمومی از خود نشان داد و پس از آن در اجتماعات دیگر که بعد از آن ترتیب یافت، همچنان روش خود را ادامه داد، لذا حزب الله مجبور گردید که…

Sed felis commodo amet, Curabitur elementum justo pulvinar