به مناسبت روز 18 اسفند بزرگداشت سید جمال‌الدین اسدآبادی

سید جمال

سید جمال از دیدگاه امام آنها [استعمارگران] از انسان می ترسند. از آدم می ترسند، آنها که می خواهند همه چیز ما را ببرند نمی خواهند در دانشگاه های دینی ما و در دانشگاه های علمی ما یک نفر آدم تربیت شود از آدم می ترسند وقتی یک آدم در حوزه ای در مملکتی پیدا…

ut leo elementum venenatis sem, velit, quis,