به مناسبت روز 18 اسفند بزرگداشت سید جمال‌الدین اسدآبادی

سید جمال

سید جمال از دیدگاه امام آنها [استعمارگران] از انسان می ترسند. از آدم می ترسند، آنها که می خواهند همه چیز ما را ببرند نمی خواهند در دانشگاه های دینی ما و در دانشگاه های علمی ما یک نفر آدم تربیت شود از آدم می ترسند وقتی یک آدم در حوزه ای در مملکتی پیدا…

Praesent suscipit id, at nec Donec tristique eget et,