چهل سال پیش در چنین روزی: 5 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 8 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 8 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۸ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۸ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی  8 مرداد ۱۳۵۸ انتشار نشریه پیام شهید اولین شماره روزنامه پیام شهید به مدیریت شیخ محمد منتظری صبح امروز منتشر شد. این نشریه که خود را سخنگوی توده های میلیونی مسلمان ایران، مسلمانان جهان، مستضعفین جهان، ایران، فلسطین، لبنان،…

چهل سال پیش در چنین روزی: 3 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 3 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۳ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۳ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۳ تیر ۱۳۵۸

libero tempus mattis mattis Praesent Nullam efficitur.