چهل سال پیش در چنین روزی: 10 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 10 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۰ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۰ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ خرداد ۱۳۵۸

Praesent consectetur libero consequat. Praesent ultricies elementum