کارنامه آرتور اپهام پوپ، ایران‌شناس امریکایی

در دوره قاجار و پهلوی افرادی با عنوان ایران‌شناس پا به خاک کشورمان گذاشتند و تحقیقات فراوانی در زمینه‌های زبان، مذهب، صنایع دستی مانند فرش، آثار باستانی و… به عمل آوردند. ایران‌شناسان در شناخت تمدن باستانی و سایر ویژگی‌های مردم ایران و معرفی آن به اروپاییان و امریکایی‌ها نقش مهمی داشتند. برخی از آنها خدمات…

ante. ipsum ultricies sem, ut vulputate, mi, porta. Donec justo venenatis in