نگرشی بر مطبوعات عبری

نویسنده: احمد صلاح بهنسی

منبع: نشریه القدس، اکتبر ۲۰۰۶ / مترجم:باسل سرابی

جنگ اسرائیل علیه لبنان آثار منفی بسیاری را برای دولت اسرائیل در زمینه های سیاسی، نظامی و … به ارمغان آورد. همچنین بر افکار عمومی مردم اسرائیل نیز تأثیرات منفی فراوانی داشت و باعث نوعی بی اعتمادی نسبت به دولت اسرائیل شد. بدین ترتیب مردم اسرائیل به وضوح نارضایتی خود را از اهداف و نتایج این جنگ ابراز داشتند.

مقاله پیش رو ترجمه مقاله ای از نشریه القدس به قلم احمد صلاح می باشد که در اکتبر ۲۰۰۶ منتشر شده است. نویسنده در این مقاله با بررسی مطالب منتشره در مطبوعات اسرائیل چون هاآرتص، یدیعوت احرونوت، معاریو و … نتایج و عواقب جنگ اسرائیل و لبنان(جنگ ۳۳ روزه) را برای حاکمیت اسرائیل، در زمینه های سیاسی، نظامی و اجتماعی روشن می سازد.

نسخه کامل PDF
Aliquam mi, fringilla massa elit. diam accumsan ante. Donec nec