گروه پژوهش بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر

اسناد این بخش شامل پنج نامه منتشر نشده از کسانی است که در دوران اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو، با انگیزه های مختلف برای معظم له ارسال کرده اند.  این نامه ها که گزیده های مختصری است از صدها نامه در اعلام حمایت از مبارزات مذهبی ملت ایران برای استقرار حکومت اسلامی و یا بازداشتن امام خمینی از ساقط کردن رژیم شاه- از این جهت انتخاب گردید تا نشان دهد، چگونه در آن دوران حماسه ساز، امام خمینی به منزله رهبر یکی از جنبش های عظیم اجتماعی قرن، کانون توجه دوستداران، مخالفان و دشمنان انقلاب بوده است و چه امیدهایی که از این حرکت در دل محرومان جهان ایجاد کرده است و چه دست هایی که حتی به نام مذهب و به نام ایران به دنبال این بودند که به نوعی امام را به سازش کشند.

نسخه کامل PDF
Donec dapibus venenatis leo dolor sem, tempus Curabitur elit.