جستارهایی پیرامون پروژه «اسلام هراسی» و « ایران هراسی» غربی ها علیه انقلاب اسلامی

حمید حاذق نیکو

انقلاب اسلامی در زمانی شکل گرفت که نظام جهانی بر پایه غرب محوری نزدیک به چهار قرن به عنوان یک امر بدیهی و تثبیت شده توسط جامعه جهانی پذیرفته شد. هر نوع تحولی که در این نظام در ابعاد گوناگون فکری، فرهنگی، اقتصادی و گفتمان های جدید مطرح می‌گردید، نشأت گرفته از غرب بود و هیچ گاه غرب محوری را به چالش نکشیده بود. حتی انقلاب های بزرگ جهان که در خارج از جهان غرب به وقوع پیوست مانند آنچه در ۱۹۴۹ در چین و یا در ۱۹۵۹ در کوبا رخ داد تابعی از نظام های فکری و قانونمندی برخاسته از غرب بوده است؛ در حالی که انقلاب اسلامی به عنوان تحولی جدید توانست نظام جهانی غرب محور را در ابعاد مختلف به چالش بکشاند. این موضوع سبب شد غرب با پیشبرد سیاست «اسلام هراسی» و «ایران هراسی» به مقابله با انقلاب اسلامی بپردازد که در این نوشتار بدان اشاره شده است. 

نسخه کامل PDF
Donec id commodo ut massa at Nullam tristique risus.