ارزیابی پیامدهای جنگ به نقل از ناظران غربی

ترجمه و تلخیص: اصغر علی کرمی

در جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان، این رژیم سعی کرد برای مهار شیعیان لبنانی مشخصاً مناطق شیعه نشین این کشور، از جمله ضاحیه و برخی دیگر از مناطق خاص شهر بیروت را با هدف مهار شیردلان حزب الله ویران ساخته و زیر ساخت‌های آن را مورد هدف قرار دهد و باقی شهر بیروت را دست نخورده باقی گذارد.

اگر چه پس از این جنگ و خصوصاً پس از شهادت عماد مغنیه، توان امنیتی و نظامی حزب الله ضربه بزرگی را متحمل شد، ولی اکنون ده ها «عماد» در لبنان پرورش یافته و همان مکتب، عمود خیمه حزب الله در لبنان را علیه رژیم صهیونیستی برپا کرده‌اند. در این نوشتار سعی شده اشتراکات گزارش سفر دو روزنامه نگار غربی با مشاهدات عینی دبیر سرویس فلسطین مجله ۱۵ خرداد که از نزدیک به مناطق ویران شده لبنان سفر کرده بود، مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

نسخه کامل PDF
ut eleifend diam consectetur felis venenatis commodo Lorem