شهید نواب صفوی و جمعیت فدائیان اسلام

عبدالوهاب فراتی

مبارزات نواب صفوی و فدائبان اسلام، فصل قابل توجهی از فرآیند مبارزات ملت مسلمان ایران برای پایه ریزی حکومت اسلامی بوده و بی تردید بخشی از تفسیرها و تأویلات نگرش اسلامی در حوزه سیاست می باشد.

نویسنده در این مقاله به دنبال آن است که پدیده رادیکالیسم اسلامی، علل و عوامل شکل گیری و جریان های مؤثر در این پدیده را مورد بحث و بررسی قرار دهد و در ادامه نیز به تبیین افکار و اندیشه های شهید نواب صفوی، به عنوان اولین پایه گذار این دیدگاه و جمعیت فدائیان اسلام بپردازد.

نسخه کامل PDF
ipsum diam nec neque. sem, ut fringilla amet,