غلام رضایی

تبیین انقلاب اسلامی بدون مراجعه به عمق رخدادهایی که به وقوع پیوست ممکن نیست. ژرفای انقلاب اسلامی را نمی توان تنها با مراجعه به وقایع، آرمان ها، جان فشانی ها و شعارهای چند شهر بزرگ به دست آورد. همان طوری که امام عظیم الشأن انقلاب اسلامی فرمودند؛ انقلاب اسلامی، انقلابی مردمی بود. انقلاب طبقه، گروه و قشر خاصی از جامعه نبود تا با تحلیل این گروه و قشر خاص به شناخت آن نائل آییم.

این مقاله به دنبال تبیین و تشریح روایت های دردمندانه مردم کشکوئیه(به عنوان یکی از دورافتاده ترین نقاط ایران)، از انقلاب اسلامی است. مردم کشکوئیه مانند همه مردم ایران، انقلاب اسلامی را با همه آرمان هایش درک کردند و بر اساس همین درک عمیق بود که بسیاری از مصائب را به جان خریدند و نیز در طول حاکمیت جمهوری اسلامی با تمام توان از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

نسخه کامل PDF
id Phasellus id nunc elit. Praesent eget dolor. leo. fringilla risus facilisis