« مروری بر اقدامات تروریستی منافقین در تابستان ۱۳۶۰»

فاطمه صوفی آبادی

مطالعه سازمان مجاهدین خلق ایران(منافقین) داستان عبرت‌انگیز ناکارآمدی احزاب در تاریخ معاصر است. مطالعه بسترهای سقوط این سازمان در دامن استعمار و استبداد می تواند پشتوانه تاریخی خوبی برای همه جریان‌های سیاسی و گروه‌های ذی نفوذ و گروه‌های فشار باشد. در این مقاله نویسنده سعی دارد نحوه قرار گرفتن یکی از مدعی‌ترین سازمان‌های حزبی در مقابل منافع ملت ایران و زوال آن را نشان دهد.

نسخه کامل PDF