سوگنامه ای برای صهیونیسم

گروه پژوهش بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر

سریال مدار صفر درجه، یکی از سریال های تلویزیونی بحث بر انگیز بود که تا کنون از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است. بحث بر انگیز از آن جهت که موضوع آن فلسطین و صهیونیسم بود و زاویه دید سازندگان آن نیز اساساً با اشکالاتی مواجه بود. اگرچه نمی توان این اشکالات را از بی اطلاعی سازندگان آن دانست، چرا که مشاور تحقیقی برجسته‌ای با مجموعه همکاری داشته است، ولی بی توجهی کارگردان به برخی حقایق و وقایع تاریخی ذهن مخاطب را به این سمت رهنمون می سازد که اگر محققین و کارگردان مطلع هستند، پس چگونه است که مسلمات تاریخی در این سریال مخدوش شده است؟ از جمله مباحث انتقادی و بحث برانگیز موجود در این سریال عبارتند از؛ تحریف تاریخ یهود ایران، القای واقعه هولوکاست، مظلوم نمایی چهره یهود و … .در این مقاله کوتاه به نقد و بررسی محتوایی این سریال تاریخی پرداخته شده است.

نسخه کامل PDF