نویسنده: شموئل موره

ترجمه: امیرحسین بابالار

خاورپژوهی در عصر حاضر به ویژه با رویکرد اسلام‌شناسانه آن، مورد توجه جدی یهودیان و صهیونیست‌ها بوده است و پس از تشکیل رژیم صهیونیستی توان و هزینه فراوانی صرف آن شده است. از طرفی بسیاری از خاورپژوهان معترفند، هیچ دینی به اندازه یهودیت در پیش بینی ظهور اسلام سابقه نداشته و علاوه بر آن هیچ دینی به اندازه یهودیت، نسبت به حقانیت دین مبین اسلام واقف نبوده است و جالب اینکه در مقابل، هیچ دینی به اندازه اسلام به ویژه در قرآن، یهودیت را معرفی نکرده است.

چهره‌ای که از یهود در قرآن ترسیم شده است، بسیار تأسف‌آور است و لذا بسیار طبیعی است که یهودیان با تحریفات خود این چهره را ترمیم نمایند. مقاله حاضر که ترجمه مقاله‌ای تحت عنوان «خاورپژوهان» است از جلد ۱۵ دائره المعارف ۲۲ جلدی جودائیکا گرفته شده است تا مخاطب دریافت نسبتاً جامعی از خاورشناسی در اسرائیل و میزان وسعت و اهمیت آن پیدا کند. وجه بارز مقاله پیش رو، ارائه شناخت و اطلاعات جزئی و گسترده از فعالان عرصه شرق‌شناسی در اسرائیل با رویکرد غیر اسلامی و به عبارتی دقیق تر ضد اسلامی از فرهنگ و تمدن و تاریخ اسلامی است. در واقع شرقشناسی اسرائیلی در خاورمیانه بر آن است که با فعالیتی گسترده و همه جانبه در عرصه خاورپژوهی از اسلام چهره‌ای غیر واقعی ارائه کند و سپس با مطالعات جزئی و گسترده خود در حوزه ‌های قرآن، تفسیر، سیره و تاریخ اسلام به نفع یهودیت ایجاد کند.

نسخه کامل PDF