کتاب نهضت امام

کتاب نهضت امام خمینی

رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی سید حمید روحانی اولین جلد کتاب درباره انقلاب اسلامی را با عنوان «بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۶ در بیروت منتشر کرد. وی نگارش این جلد را از سال ۱۳۵۱ در نجف اشرف آغاز کرد و در سال ۱۳۵۵ در همان جا به پایان برد. همین…