تصویر روزنامه اطلاعات ۲ اردیبهشت ۱۳۵۸

اطلاعات 2 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۲ اردیبهشت ۱۳۵۸

کیهان 2 اردیبهشت ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.