تصویر روزنامه اطلاعات ۹ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 9 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۹ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 9 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۹ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی 9 مهر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.