تصویر روزنامه اطلاعات ۹ خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 9 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۹ خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 9 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۹ خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی 9 خرداد ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.