تصویر روزنامه اطلاعات ۹ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 9 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۹ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 9 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۹ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی 9 تیر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.