تصویر روزنامه اطلاعات ۹ اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 9 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۹ اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۶ اردیبهشت ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.