تصویر روزنامه اطلاعات ۸ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 8 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۸ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 8 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۸ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی 8 مهر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.