تصویر روزنامه اطلاعات ۵ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 5 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۵ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 5 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۵ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی 5 مهر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.