تصویر روزنامه اطلاعات ۵ اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 5 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۵ اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 5 اردیبهشت ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.