تصویر روزنامه اطلاعات ۴ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 4 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۴ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 4 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۴ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی 4 مهر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.