تصویر روزنامه اطلاعات ۴ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 4 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۴ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 4 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۴ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی 4 تیر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.