تصویر روزنامه اطلاعات ۳ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 3 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۳ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 3 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۳ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی 3 مهر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.