تصویر روزنامه اطلاعات ۲۹ فروردین ۱۳۵۸

اطلاعات 29 فروردین ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۲۹ فروردین ۱۳۵۸

کیهان 29 فروردین ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.