تصویر روزنامه اطلاعات ۲۱ فروردین ۱۳۵۸

اطلاعات ۱۸ فروردین ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۲۱ فروردین ۱۳۵۸

 کیهان ۱۸ فروردین ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.