تصویر روزنامه اطلاعات ۲ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 2 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۲ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 2 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی 2 مهر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.