تصویر روزنامه اطلاعات ۲ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 2 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۲ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 2 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲ تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی 2 تیر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.