تصویر روزنامه اطلاعات ۱۴ فروردین ۱۳۵۸

اطلاعات 14 فروردین 1358

 

تصویر روزنامه کیهان ۱۴ فروردین ۱۳۵۸

کیهان 14 فروردین 1358

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.