تصویر روزنامه اطلاعات ۱۱ فروردین ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۱۱ فروردین ۱۳۵۸

11 فروردین 1358
11 فروردین 1358
11 فروردین 1358

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.