تصویر روزنامه اطلاعات ۲9 مهر ۱۳۵۸
تصویر روزنامه کیهان ۲9 مهر ۱۳۵۸
تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲9 مهر ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.