تصویر روزنامه اطلاعات ۲۴ شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲4 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۲۴ شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۲4 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۴ شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲4 شهریور ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.