تصویر روزنامه اطلاعات ۲۳ فروردین ۱۳۵۸

اطلاعات 23 فروردین ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۲۳ فروردین ۱۳۵۸

 کیهان ۲3 فروردین ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.