تصویر روزنامه اطلاعات ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱9 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۱9 اردیبهشت ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.